MODX - sprawdzanie poziomu dokumentu

Czasem potrzebujemy określić poziom/zagnieżdżenie dokumentu w strukturze serwisu. Pomoże nam w tym prosty snippet, który policzy ilość dokumentów nadrzędnych.

Snippet

Nazwijmy go "Level".

<?php // Level // Get Resource level in site structure // Author: Piotr Matysiak webready.pl $id = $modx->documentIdentifier; $output = count($modx->getParentIds($id)); return $output; ?>

Po wywołaniu snippeta otrzymamy wartość liczbową określającą poziom aktualnie wyświetlonego dokumentu. W chwili obecnej jesteś na poziomie 2 :)