MODX - snippet odliczający dni

daysCountdown to mały, użyteczny snippet odliczający dni pozostałe do określonej daty.

Snippet

Snippet nazwijmy "daysCountdown".

<?php // daysCountdown // Simple days countdown // Usage example: [ [ daysCountdown? &year=`2010` &month=`9` &day=`15` ] ] // Author: Piotr Matysiak webready.pl $target = mktime(0, 0, 0, $month, $day, $year); // (h, min, sec, month, day, year) $today = time (); $difference = ($target-$today); $days = (int) ($difference/3600/24+1); return $days; ?>

Przykład

[ [ daysCountdown? &year=`2010` &month=`9` &day=`15` ] ]

Parametry:

  • year - rok
  • month - miesiąc
  • day - dzień

Zwrócony wynik, to liczba dni pozostałych do określonej w parametrach daty.