MODX - snippet pobierający zmienną GET

Snippet pobierający zmienną GET określoną w snippecie.

Snippet

Snippet nazwijmy "GET"

<?php
// GET
// Getting variable from _GET
// Usage example: [ [ GET? &v=`yourGetVariable` ] ]
// Author: Piotr Matysiak webready.pl

$output = $_GET[$v];
if(!$_GET[$v]){$output = '';}
return $output;
?>

Przykład

[ [ GET? &v=`yourGetVariable` ] ]

Parametry:

  • v - nazwa zmiennej GET

Dla przykładu załóżmy, że z adresu site.com/products?id=34 chcemy pobrać wartość parametru "id". Snippet będzie wyglądać tak:

[ [ GET? &v=`id` ] ]
Tags: evo, modx, snippet